Kontakt

Podle trati 619

Praha 10 Malešice

E-mail a www

buildprag@seznam.cz

www.buildprag.cz

Kancelář

Mobil: +420 774 004 455

 

Vedení společnosti

Mobil: +420 603 455 618

Stavba obecně je stojící, či nějak ukotvená konstrukce určená k trvalému používání. Stavba ohraničuje (uzavírá) daný prostor. Stavbám, které jsou určené k bydlení či pro pobyt lidí, se obecně říká budovy.

...více na Wikipedii

 

Stavebnictví je spojeno s procesem specializace stavební výroby. Tak vznikaly například obory bytových nebo občanských staveb, dále průmyslových staveb, dopravních staveb, či inženýrských staveb apod. Pojem stavebnictví zahrnuje více než pojem stavební výroba, pod kterou se většinou řadí stavební práce. Odlišností od průmyslové výroby je stěhování stavbařů ze stavby na stavbu, délkou výrobního procesu, závislostí na klimatických podmínkách, individuálním charakterem, a velkým množstvím různých hmot, které je potřeba dopravovat a zpracovávat. Stavebnictví je závislé na množství dalších průmyslných odvětví, která vyrábějí různá staviva a strojírenské výrobky např. konstrukce, prefabrikáty, technická zařízení, stroje pro stavební a silniční práce atd. Velké nároky se kladou především na dopravu. Do oboru stavebnictví se zahrnují i dodavatelské stavební podniky a stavební útvary i nestavebních organizací. Stavebnictví a strojírenství se podílí na realizaci investiční výstavby.

...více na Wikipedii

 

Rekonstrukce (architektura a stavebnictví) je výrazem pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu např. nová fasáda, vnější obvodový plášť nějaké budovy. Základem slova je konstrukce například stavba, forma, skladba apod., s předponou re, což znamená znovu-postavení, znovu-sestrojení. Je to ale obecný termín, který se používá také v jiných oborech jako třeba rekonstrukce literárního textu, rekonstrukce vlády, rekonstrukce trestného činu atd.

...více na Wikipedii

 

Dům obecně je označení pro samostatně vybudované a stálé obydlí, základní sídelní. Dům slouží k různým účelům jako např. pro výrobu, skladování, administrativu a podobně. Základní význam je spojen s bydlením. Volně stojící dům bývá spojen s rodinou (rodinný dům) nebo hospodářstvím, kde byly také prostory pro chovná zvířata a ke skladování. Městské domy k sobě často přiléhají a tvoří tak frontu, obrácenou do ulice či náměstí, a mají mnohdy i několik podlaží nad úrovní země i pod zemí. Moderní obytné domy s více byty tvoří tzv. celé bloky, sídliště, kde žije velký počet lidí. V obchodních a administrativních centrech velkých měst se staví tzv. mrakodrapy.

...více na Wikipedii

 

Byt je obecné označení buď pro jednu místnost, či více místností propojených vhodným způsobem, které jsou oddělené od zbytku domu. Prostor bytu lze uzamknout pomocí dveří. Místnosti v bytě slouží k ubytování jedné či více osob. Obvykle žijí v bytech příslušníci jedné rodiny. Velikost takového bytu se uvádí dvěma různými způsoby. Počítá se podlahová plocha bytu v metrech čtverečních, anebo se uvádí počet místností. Při počítání místností platí určitá pravidla. Kuchyně, koupelna, záchod i chodba se mezi označení „místnost“ nepočítají. Ložnice, obývací pokoj, pracovna a ostatní obytné místnosti se mezi místnosti počítají. Pokud je součástí bytu podkroví, musí takové podkrovní místnosti splňovat daná kritéria, aby se mezi místnosti mohly započítat. Taková kritéria předepisují minimální podlahovou plochu a světlou výšku stropu. Dle doby, kdy byl byt postaven, se rozlišují byty na tzv. starou zástavbu a novostavbu. Přesná hranice v rozlišení však neexistuje. Byty ve staré zástavbě mají mnohdy výrazně vyšší místnosti (např. více než 2,6m), dále vysoká okna či tlusté stěny. Obvykle jsou ve starých bytech na podlaze parkety.

...více na Wikipedii

 

Interiér označuje vnitřní prostor nějakého objektu (nejčastěji stavby). Vnější prostory nazýváme exteriér. Pro interiér jsou typické převážně estetické požadavky, které řeší tzv. interiérový design. Funkčnost interiéru obvykle zabezpečuje vnitřní technické vybavení jako např. instalace, technika, tzv. mobiliář atd.

...více na Wikipedii

 

Fasáda nebo také průčelí je vnější stěna stavby, Fasády bývají prolomeny okny, vchody a jsou členěny různými architektonickými prvky jako např. římsou, pilastrem nebo tzv. lisénou apod. V architektuře bývá průčelí velmi významným prvkem budovy z hlediska designu, protože celé stavbě udává tón. Mnohá fasáda má historickou hodnotu a je památkově chráněná jako kulturní památka.

...více na Wikipedii

 

Příčka je nenosná stavební část konstrukce, jejímž účelem je oddělit dva nezávislé typologické celky jako např. ložnici či obývací pokoj apod. Každá taková příčka, jako kterákoli jiná stavební konstrukce, musí splňovat parametry dle normy (v ČR je to ČSN, popřípadě tzv. Euro kód). Mezi základní požadavky na takové příčky v objektech patří především zvuková neprůzvučnost, tepelný odpor, únosnost vůči stálému nebo nahodilému zatížení, dále požární odolnost, zdravotní nezávadnost a třeba i estetická hodnota atd.

...více na Wikipedii

 

Sádrokarton - sádrokartonová deska, je označení používané pro společnou metodu výstavby vnitřních stěn, stropů za použití panelů z lisované sádrové hmoty mezi dva silné kartony papíru. Všechno se poté vysouší v tzv. sušárně. Některé typy sádrokartonových desek mají sádrové jádro napuštěno silikonem. Takové desky se používají v prostorách, které jsou vystaveny vodě a vlhkosti. Existují i celé sádrokartonové stavebnice, které se používají pro dokončení výstavby vnitřních stěn a stropů. Sádrokarton je v současnosti velmi rychlým a snadným řešením tzv. suché výstavby. Díky tomuto systému je možno stavět příčky rychle a realizovat rekonstrukce, zateplení či jiné úpravy nejrůznějších interiérů.

...více na Wikipedii

 

Kancelář & vzorkovna

Podle Trati 619
Praha 10 Malešice

Telefony

Telefon1: +420 774 004 455
Telefon2: +420 603 455 618

Email & www

Provozní doba

Po-Pá: 08:00-12:00 - 13:00-18:00 hod.
So-Ne: zavřeno