Kontakt

Podle trati 619

Praha 10 Malešice

E-mail a www

buildprag@seznam.cz

www.buildprag.cz

Kancelář

Mobil: +420 774 004 455

 

Vedení společnosti

Mobil: +420 603 455 618

Realizace zakázek: Od úvahy po realizaci

V zájmu co nejvíce uspokojit klienta, realizuje naše firma vyřizování zakázek podle tohoto scénáře:

  1. příjem objednávky: snažíme se zjistit požadavky investora (o jakou stavbu se jedná, technické požadavky, termín realizace)
  2. návštěva technika na stavbě (převzetí technické dokumentace, popřípadě zaměření stavby vč. zakreslení požadavků zákazníka, vyplnění realizačního dotazníku zakázky)
  3. vypracování technického řešení v případě, že není zpracovaná projektová dokumentace (PD)
  4. vypracování cenové nabídky
  5. konzultace se zákazníkem úprava řešení, úprava ceny
  6. podpis smlouvy o dílo
  7. vlastní realizace
  8. předání stavby

Po přijmutí objednávky domluvíme termín návštěvy našeho technika přímo v místě realizace.

Zde vyslechne požadavky klienta, staveniště zaměří a navrhne technické řešení. V případě staveb většího rozsahu nebo technicky složitějších řešení, pokud již není vypracována, zajistíme zhotovení projektové dokumentace. Dle rozsahu zakázky, zpravidla do čtrnácti dnů vypracujeme podrobný rozpočet na navrhované řešení, které je následně zasláno objednateli k posouzení. Během a po jeho prostudování jsme připravení veškeré položky vysvětlit, případně pozměnit rozsah prací či dodávek. Pokud dojde ke vzájemné shodě a klient se rozhodne pro realizaci svého záměru naší firmou, nebrání již nic k sepsání a podepsání smlouvy o dílo a následné stanovení termínu dodávky a harmonogramu stavebních prací. 

V případě, že rozsah stavebních prací podléhá povinnosti dle Stavebního zákona ohlášení stavby, popřípadě vydání stavebního povolení a následné kolaudace, budeme samozřejmě nápomocni při jeho vyřizování, popřípadě vše na základě plné moci za objednatele zařídíme.

Kancelář & vzorkovna

Podle Trati 619
Praha 10 Malešice

Telefony

Telefon1: +420 774 004 455
Telefon2: +420 603 455 618

Email & www

Provozní doba

Po-Pá: 08:00-12:00 - 13:00-18:00 hod.
So-Ne: zavřeno